Začetki delovanja našega podjetja segajo v leto 1990. Naša osnovna dejavnost je projektiranje in inženiring, leta 2008 pa smo to dejavnost in poslovanje prenesli na podjetje Libra inženiring d.o.o..
Projektiramo:
- procesne sisteme in krmiljenja
- sisteme za energetiko
- konferenčne sisteme
- video in glasovalne sisteme
- električne instalacije
- plinske instalacije
Poleg osnovne dejavnosti, se ukvarjamo še z industrijskim trženjem,
predvsem relejne in kontaktne tehnike slovenskih proizvajalcev.
Usmerjeni smo v izvoz, naše izdelke smo plasirali na vseh pomembnih svetovnih trgih, v zadnjem času pa pretežno v zahodni Evropi.
Predstaviti vam želimo predvsem glasovalni sistem, ki je plod našega razvojnega dela.

  R E F E R E N C E

- Glasovalni in konferenčni sistemi: .....Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana
........................................................................Glasovalna sistema v dvoranah Državnega zbora in Državnega sveta s pripadajočo informatiko.

........................................................................Mestna občina, Ljubljana
........................................................................Obnova dvorane Mestnega sveta - glasovalni sistem, informatika, strojne in elektro inštalacije,
........................................................................parlamentarna ura.

........................................................................Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana
........................................................................Obnova dvorane Državnega zbora - informatika.

........................................................................Občina Domžale
........................................................................Glasovalni sistem in sistem kontrole časa govornika (parlamentarna ura).

........................................................................Občina Jesenice
........................................................................Glasovalni sistem in sistem kontrole časa govornika (parlamentarna ura).

........................................................................Občina Radovljica
........................................................................Glasovalni sistem in sistem kontrole časa govornika (parlamentarna ura).

- Procesni sistemi in krmiljenja: ............Mešalnica močnih krmil Trata, Škofja Loka
........................................................................Električne instalacije energetike, razsvetljave, strelovoda in krmilja za peletirno linijo.

........................................................................Siporex - Ytong Zagorje, Zagorje ob Savi
........................................................................Avtomatizacija procesa povratnega mulja v livnici s krmilnikom Simatic in nadzornim sistemom
........................................................................(SCADA) W in CC.

........................................................................Papirnica Vevče B & B, Vevče
.................................................................... ...Avtomatizacija procesa za predpripravo premazne mase za papir s krmilnikom Simatic, dozirno
.................................................................... ...tehtnico iwareks in nadzornim sistemom (SCADA) W in CC.

........................................................................Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana
........................................................................Energetski razvod klimatizacije objektov Državnega zbora in Državnega sveta.

........................................................................Pošta Republike Slovenije
........................................................................Elektrokrmilni tehnološki projekt za paketni usmernik in transport (PGD, PZI, PZR in PID) za
........................................................................poštni center v Mariboru.

........................................................................Agrounija p.p., Srbac, BIH
........................................................................PZI - projekt električne instalacije na objektu Transport in silosi 4000t.

........................................................................Čistilna naprava Gameljne Ljubljana
........................................................................Vhodno suho črpališče - postavitev in zagon.

........................................................................Čistilna naprava Prvačina
........................................................................Vhodno suho črpališče - postavitev in zagon.

Valid XHTML 1.0 Transitional